e-mail
úvod
MUDr. Sylva Táborská
ambulance praktického lékaře
Objednání v ordinačních hodinách na:

+420 542 212 990 | +420 607 502 454

Ceník placených služeb

Vyšetření a vydání potvrzení či posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí 500 Kč
Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti
řídit motorová vozidla u osob do 60 let
500 Kč
Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti řídit
motorová vozidla u osob nad 60 let
300 Kč
Vyšetření a potvrzení o zdravotním stavu k vydání zbrojního průkazu
(či přezkoumání jeho platnosti) na žádost pacienta či zaměstnavatele
600 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná či hrazená očkování 150 Kč
Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele 150 Kč
Administrativní úkon od 250 Kč
Celkové vyšetření lekařem na žadost pacienta,
komplexní vyšetření u výkonů nehrazených pojišťovnou
1 000 Kč
Cílené vyšetření pro samoplátce 500 Kč
Předoperační vyšetření (vyžádané zákroky). 1000 Kč
Profesní průkazy 300 Kč
Potvrzení ke studiu a ÚP od 100 Kč
Potvrzení pro sportovní činnost 300 Kč
Výpis z dokumentace 250 Kč
STREP test pro samoplátce (stěr z krku na pozitivitu streptococus sk. A, Strep A s výsledkem do 10 minut) 250 Kč
CRP pro samoplátce (pojištěným pac. zdarma, dle indikace lékaře) 300 Kč
EKG pro samoplátce (pojištěným pac. zdarma, dle indikace lékaře) 300 Kč
Vystavení nového očkovacího průkazu 50 Kč
Zkumavka na moč 10 Kč
Kopírování a tisk zdravotnické dokumentace (za stránku). 5 Kč

ordinace
ordinace
ordinace
fotogalerie
ekg

EKG
ordinace je vybavena
elektrokardiogramem
crp

CRP
ordinace je vybavena
přístrojem pro stanovení CRP
závodní péče

FIRMY
poskytujeme závodní
lékařskou péči
zástup

ZÁSTUP
po dobu nepřítomnosti
či dovolené je sjednán zástup
ekg

STREP TEST
kvalitativní test pro
detekci Strep A
ekg

TLAKOVÝ HOLTER
zaznamenávaní krevního tlaku v průběhu dne a noc
všechna práva vyhrazena © MUDr. Sylva Táborská 2014 | foto Monika Švancarová | web by dwgd.cz