e-mail
úvod
MUDr. Sylva Táborská
ambulance praktického lékaře
Objednání v ordinačních hodinách na:

+420 542 212 990 | +420 607 502 454

Závodní péče

Vyhláška o pracovnělékařských službách č.79/2013 sb.,ze dne 26.března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č.373/2013 Sb.,o specifických zdravotních službách: Obsah pracovnělékařských služeb je hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání, poradenství a poradenská činnost a dohled na pracovišti . Dále jsou zde řazeny lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření. Pracovnělékařskými prohlídkami jsou - vstupní prohlídka, periodická a mimořádná prováděné za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, výstupní prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce.

Ordinační hodiny

Pondělí 7.30 13.00 hodin
Úterý 7.30 13.00 hodin
Středa 7.30 13.00 hodin
Čtvrtek 12.00 18.00 hodin
Pátek 7.30 12.00 hodin
ordinace
ordinace
ordinace
fotogalerie
ekg

EKG
ordinace je vybavena
elektrokardiogramem
crp

CRP
ordinace je vybavena
přístrojem pro stanovení CRP
závodní péče

FIRMY
poskytujeme závodní
lékařskou péči
zástup

ZÁSTUP
po dobu nepřítomnosti
či dovolené je sjednán zástup
ekg

STREP TEST
kvalitativní test pro
detekci Strep A
ekg

TLAKOVÝ HOLTER
zaznamenávaní krevního tlaku v průběhu dne a noc
všechna práva vyhrazena © MUDr. Sylva Táborská 2014 | foto Monika Švancarová | web by dwgd.cz